Strona Główna Strona Główna
Strona główna

  ŚWIĘTO TOAW
27 października Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
 

 

 


Dziś po raz drugi w historii obchodzimy Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 27 października został ustanowiony Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.


Za ustanowieniem święta TOAW w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej (Dz. U. Nr 13, poz. 28), która powoływała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

Zgodnie z nowym zarządzeniem święta poszczególnych instytucji TOAW zostały anulowane. Pierwsze Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej w całych siłach zbrojnych obchodzone było w 2013 roku.

Główne obchody Święta TOAW odbędą się 21 listopada 2014 r. w Filharmonii Śląskiej im. Karola Mikołaja Góreckiego w Katowicach i zostaną połączone z Jubileuszem 50 – lecia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

 


MISJA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:
UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


 

 

 

 

  

 

 


 

 

 Mianowanie na stopnie wojskowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU informuje, że Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.

Więcej informacji...  

  


 

 Informacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje, że Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy Wielkiej poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Więcej informacji...  

  


 

Informacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje, że w ramach procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP jednostki wojskowe prowadzą nabór do zawodowej służby wojskowej w różnych specjalnościach wojskowych.

Więcej informacji... 

 

  


 

 

 

 

 

UWAGA!!!

W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Rybniku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 

 

 

 


Więcej informacji... 

 

 


 

 

Siedzibę oraz terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 242 ).

Terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku jest Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego i miast na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory.

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku administruje obszarem 1357 km2, zamieszkanym przez ok. 760 tys. mieszkańców.

 


 

STRUKTURA PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ WKU w RYBNIKU

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach    

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych           

Sztab Generalny Wojska Polskiego                

Ministerstwo Obrony Narodowej                  

 

 

Do tej pory odwiedziło nas:

Liczniki

użytkowników.