Strona Główna Strona Główna
Strona główna
 


MISJA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:
UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


 

 

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Mianowanie na stopnie wojskowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.1355) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ w RYBNIKU informuje, że Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 435/Pers./DK z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania działalności kadrowej do zmian prawnych dotyczących pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych umożliwił mianowanie na stopnie wojskowe w korpusie podoficerów żołnierzom rezerwy i osobom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej.

Więcej informacji...  

  


 

 Informacja dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku informuje, że Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy Wielkiej poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Więcej informacji...  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Rybniku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 

 

 

 


Więcej informacji... 

 

 


 

 

Siedzibę oraz terytorialny zasięg działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku ustala rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 242 ).

Terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku jest Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego i miast na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory.

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku administruje obszarem 1357 km2, zamieszkanym przez ok. 760 tys. mieszkańców.

 


 

STRUKTURA PODLEGŁOŚCI SŁUŻBOWEJ WKU w RYBNIKU

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach    

        

Sztab Generalny Wojska Polskiego                

Ministerstwo Obrony Narodowej                  

 

 

Do tej pory odwiedziło nas:

Liczniki

użytkowników.